Opname- en ontslaggesprekken

Omschrijving:

Met de nascholing 'Opname- en ontslaggespreken' leren assistenten van de ziekenhuisapotheek, het ASP en/of de transmurale apotheek hoe zij fouten door medicatieoverdracht kunnen voorkomen. De nascholing is gebaseerd op de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten.

Type: Nascholing
Voor wie: Apothekersassistenten
In de sector(en): ASP, Transmurale apotheek, ziekenhuisapotheek
Kosten: € 3.215,00 per in-company nascholing vrij van BTW
Bijkomende kosten: Reiskosten vanaf Utrecht à € 0,37/km en locatiekosten zoals zaalhuur en koffie/thee
Duur: 2x 2,5 uur
Groepsgrootte: Maximaal 16

Inhoud

Ruim een kwart van de voorschrijffouten in het ziekenhuis wordt veroorzaakt door incomplete medicatieoverzichten. In meer dan de helft van de gevallen moet de ontslagmedicatie worden aangepast. Dit alles leidt tot onnodig extra lijden van de patiënt en kosten van de gezondheidszorg, omdat herstelwerkzaamheden veel tijd kosten. Medicatieverificatie bij opname- en ontslaggesprekken draagt bij aan veiliger medicijngebruik: door opnamegesprekken neemt het aantal fouten in de medicatieoverdracht met 50% af. Deze nascholing is gebaseerd op de richtlijn Mediciatieoverdracht in de keten en bestaat uit twee bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is een 'basistraining', theorie over het waarom, wat en hoe van opname- en ontslaggesprekken. Deelnemers maken kennis met de theorie van gespreksvoering. Daarnaast doen zij vaardigheden op met gespreksvoering door het oefenen met casuïstiek, waarbij met name de inhoud en de procedure binnen het ziekenhuis centraal staat. Bijeenkomst 2 is een vaardigheidstraining. Het gaat hierbij vooral om het oefenen van moeilijke situaties waar de assistenten in de praktijk tegenaan lopen. Aan de hand van (moeilijke) praktijksituaties (huiswerkopdracht) worden de gesprekken geoefend met een acteur. De training maakt de assistente bewust van het eigen handelen en het effect daarvan op anderen.

Resultaat

Na afloop van deze nascholing bent u in staat om in 10 minuten tijd een opname- en een ontslaggesprek te voeren met patiënten en de benodigde relevante informatie uitwisselen die voor de patiënt van belang is. Bij het ontslaggesprek kunt u de patiënt voorbereiden op de eigen thuissituatie.

Bijzonderheden

Wilt u meer informatie of dit product bestellen, dan kan dat via Neem contact op.