Werken aan beter medicijngebruik Gehandicaptenzorg

Omschrijving:

Met ingang van 2017 heet deze nascholing 'Medicatiekennis: weet wat u geeft'. De scholing bestaat uit een voorbereidende e-learningcursus en een bijeenkomst van een dagdeel.

Type: nascholing
Voor wie: Agogisch En Maatschappelijk Medewerkers, Begeleiders, Verpleegkundigen, Verzorgenden
In de sector(en): Gehandicaptenzorg
Kosten: € 1.625,00 per in-company nascholing vrij van BTW
Bijkomende kosten: Reiskosten vanaf Utrecht à € 0,37/km en locatiekosten zoals zaalhuur en koffie/thee
Duur: 1 dagdeel
Groepsgrootte: Maximaal 16
Accreditatie:
  • Kwaliteitsregister V&V: 3,00 punten
  • Registerplein: 1,00 punt

Inhoud

Veel mensen met een verstandelijke beperking gebruiken dagelijks medicijnen. Voor een goede werking van medicijnen is het belangrijk dat de cliënt ze op een juiste manier gebruikt. Begeleiders hebben een belangrijke rol bij het medicijngebruik van de cliënten. Niet alleen bij het uitzetten, delen en toedienen van de medicijnen maar ook bij het signaleren van ongewenst medicijngebruik en het signaleren van ongewenste consequenties van medicijngebruik. Een begeleider kan deze rol alleen goed vervullen als deze beschikt over kennis van medicijnen en het gebruik daarvan. Daarnaast moet men weten hoe je adequaat kunt reageren op ongewenst medicijngebruik en wat je verantwoordelijkheden daarbij zijn. In de opleiding tot begeleider komt dit meestal beperkt aan de orden. Daarom biedt het IVM de nascholing 'Werken aan beter medicijngebruik'. In deze nascholing komt onder meer aan de orde: algemene kennis over medicijnen, de werking en bijwerkingen van medicijnen, toedieningsvormen en wijze van toediening, indicatie voor medicijnen, dosering en gebruiksvoorschriften, combinaties met voedingsmiddelen en de wisselwerking tussen medicijnen, indeling van medicijnen in medicijngroepen en het verschil tussen merknaam en stofnaam, herkennen van belangrijke signalen van en risico's voor ongewenst medicijngebruik, wat doe je met belangrijke signalen, wat en hoe rapporteer je?, wat doe je als je verbeterpunten ziet?

Resultaat

Doel van de nascholing is dat de deelnemers: beschikken over de meest noodzakelijke kennis over medicijnen en medicijngebruik, signalen van ongewenst medicijngebruik kunnen herkennen, weten wat ze kunnen doen bij ongewenst medicijngebruik en hun verantwoordelijkheden hierbij kennen.

Bijzonderheden

De nascholing is interactief van opzet. Er wordt een actieve bijdrage van de deelnemers verwacht. Dat is nodig om er echt wat van te leren. Oefenen met (eigen) casuïstiek is een belangrijk onderdeel. Wilt u meer informatie of dit product bestellen, dan kan dat via Neem contact op.