Astma

Omschrijving:

FTO-modules, casuïstiek, presentaties en handleiding prescriptiecijfers voor een FTO over astma (bij kinderen en volwassenen).

Type: FTO-werkmateriaal
Voor wie: Apothekers, huisartsen
In de sector(en): Apotheek, Huisartsenpraktijk
Kosten: Gratis

Download

Te downloaden na aanmelden

mod_astma_bij_kinderen_20140616_s.pdf

FTO-module over astma bij kinderen, gebaseerd op de NHG-Standaard Astma bij kinderen (2014)

mod_Astma_bij_kinderen_20140617.ppt

Presentatie behorende bij de FTO-module Astma bij kinderen

mod_astma_bij_volwassenen_20150223_s1.pdf

FTO-module over astma bij volwassenen, gebaseerd op de NHG-Standaard Astma bij volwassenen(2015)

mod_astma_bij_volwassenen_201502181.pptx

Presentatie behorende bij de FTO-module Astma bij volwassenen

cas_astma_bij_kinderen_20140616_s.pdf

FTO-casuïstiek over beleid en problematiek - zoals bijwerkingen en therapietrouw - bij (jonge) kinderen en pubers met astma

cas_astma_bij_volwassenen_20150220_s.pdf

FTO-casuïstiek over astma-exacerbaties en monitoring van astma bij volwassenen

mod_astma_en_copd_inhalatoren_en_instructies_20160222_s.pdf

FTO-module over inhalatoren en instructies bij astma en COPD. Aan bod komen de wijze van gebruik en de verschillen tussen de diverse typen inhalatoren en het maken van een taakverdeling op het gebied van voorlichting en inhalatie-instructies.

mod_astma_en_copd_inhalatoren_instr_20150220.pptx

Presentatie behorende bij de FTO-module Astma en COPD: inhalatoren en instructies

handb_wmc_16_astma_en_copd_20150311_s.pdf

Handleiding met een verdieping voor het werken met prescriptiegegevens over astma