Kennislunch XL

Omschrijving:

Tijdens deze bijeenkomst geven twee inspecteurs van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, IGJ een presentatie over het nieuwe toezichtsmodel. Daarbij is ruim aandacht voor ‘hoe werkt dit in de praktijk?’ Tijdens de middag komt het onderwerp ‘medicatieveiligheid op de dagbesteding’ aan de orde en is er aandacht voor uw - praktische - vragen rondom het medicatieproces.

Type: Bijeenkomst
Voor wie: Beleidsmedewerkers, coördinatoren opleidingen, kwaliteitsfunctionarissen
In de sector(en): GGZ/RIBW, Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg, Thuiszorg, Verpleeghuis
Kosten: € 150,00

Inhoud

Tijdens voorgaande kennislunches is meerdere malen onduidelijkheden rondom de toepassing van het kwaliteitskader en omgaan met de grijze gebieden in de Veilige Principes aan de orde geweest. In 2017 heeft de Inspectie gezondheidszorg en jeugd, IGJ  het nieuwe toetsingskader bekend gemaakt voor zowel de langdurige- en thuiszorg. Een mooi moment om IGJ inspecteurs te vragen toelichting hierop te komen geven naast het beantwoorden van uw vragen.

Verder praten we u bij - zoals u gewend bent - over actuele zaken in de medicatieveiligheid, waarbij er ruim aandacht en tijd is voor onderlinge uitwisseling. En we besteden aandacht aan medicatieveiligheid op de dagbesteding.

In de middag besteden we aandacht aan het medicatieproces in de dagbesteding en gaan we aan de slag met uw vragen, onduidelijkheden of knelpunten rondom het medicatieproces, daarvoor kunt u vooraf uw vragen inleveren via g.yocarini@medicijngebruik.nl

Resultaat

Tijdens de bijeenkomst hoort u meer over de IGJ toezichtskaders van mevrouw J.E.M. van Baars en mevrouw M. van Eijndhoven, beiden coördinerend specialistisch inspecteurs en kunt u hen uw vragen stellen. U wordt bijgepraat over medicatieveiligheid op de dagbesteding. Daarnaast ook met andere organisaties en het IVM doorpraten over welke knelpunten in de praktijk spelen en welke creatieve oplossingen hiervoor zijn bedacht.

Wilt u ook mee praten? Meld u zich dan aan voor deze workshop van het IVM. Er is plek voor 30 personen, dus wees er snel bij!

Bijzonderheden

Inschrijving is voor maximaal 2 personen per organisatie.

Tijdens deze workshop ontvangt u een lunch. 

Beschikbare datums

14 mrt '18 woensdag 14 maart 2018, 10.30 - 16.00 uur (Utrecht)
Toevoegen