Medicinale cannabis

Omschrijving:

FTO-module, presentatie en brochures voor een FTO over medicinale cannabis

Type: FTO-werkmateriaal
Voor wie: Apothekers, huisartsen
In de sector(en): Apotheek, Huisartsenpraktijk
Kosten: Gratis

Download

Te downloaden na aanmelden

mod_Medicinale_cannabis_20170523.pptx

FTO-presentatie behorende bij de FTO-module Medicinale cannabis

mod_medicinale_cannabis_20170703_s.pdf

FTO-module gericht op het vermeerderen van de kennis over de plaats van medicinale cannabis binnen de farmacotherapie, de voorlichting aan patiënten en het afstemmen van de begeleiding van patiënten die medicinale cannabis (gaan) gebruiken.

bro_cannabis_arts_apo_BM23 02.pdf

Brochure over medicinale cannabis voor artsen en apothekers

bro_cannabis_pat_BM22-02.pdf

Brochure over medicinale cannabis voor patiënten (zie ook bijbehorend insteekvel voor de gehaltes)

bro_cannabis_Insteekvel_pat_nwe_gehaltes.pdf

Insteekvel bij de brochure over medicinale cannabis voor patiënten