E-learningcursus Medicatieveiligheid en laaggeletterdheid

Omschrijving:

Met deze e-learningcursus krijgen verpleegkundigen, verzorgenden en apothekersassistenten instrumenten om laaggeletterden te herkennen en deze mensen te coachen bij hun medicijngebruik.

Type: Nascholing
Voor wie: Apothekersassistenten, verpleegkundigen, verzorgenden
In de sector(en): Openbare apotheek, Ouderenzorg, Thuiszorg
Kosten: Gratis
Te bestellen via: de link bij Inhoud
Duur: 2 uur
Groepsgrootte: Individueel

Inhoud

In het kader van de campagne 'Kunt u dat even uitleggen' heeft de KNMP samen met Pharos, Stichting Lezen & Schrijven en V&VN een e-learningcursus ontwikkeld met als doel goed medicijngebruik door laaggeletterden te bevorderen. Verpleegkundigen, verzorgenden en apothekersassistenten krijgen hierin instrumenten in handen om laaggeletterden te herkennen en hen te coachen in hun medicijngebruik. In de cursus onder andere aandacht voor therapietrouw en –ontrouw, het herkennen van laaggeletterdheid en het signaleren van gebruiksproblemen. Vanzelfsprekend is ook veel aandacht voor de communicatie met cliënten met lage gezondheidsvaardigheden. Binnen de cursus vind je daarnaast achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden en praktische tips. Aan het einde van de e-learning volgt een eindtoets

Toegang tot de cursus krijgt u via deze link: http://organiq.nl/knmp/KNMP-LG/KNMP-LG.htm.

Werkt de link niet? Open hem dan in Internet Explorer. Daar werkt hij wel.

Bijzonderheden

Voor meer informatie over de campagne: https://www.knmp.nl/patientenzorg/laaggeletterden-en-migranten