Antibiotica bij urineweginfecties

Omschrijving:

FTO-modules, presentaties en handleiding prescriptiecijfers voor een FTO over urineweginfecties

Type: FTO-werkmateriaal
Voor wie: Apothekers, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen
In de sector(en): Apotheek, Huisartsenpraktijk, Ouderenzorg
Kosten: Gratis

Download

Te downloaden na aanmelden

mod_urineweginfecties_verpl_verz_hzn_20151102_s.pdf

FTO-module over urineweginfecties in verpleeg- en verzorgingshuizen. In het multidisciplinair overleg (zoals het FTO) van een verpleeg- of verzorgingshuis kunnen zorgverleners op basis van deze module met elkaar afspraken maken over het verbeteren van de diagnostiek, de behandeling en de evaluatie van het gevoerde beleid.

mod_Urineweginfecties_VV_20150827.ppt

Presentatie behorende bij de FTO-module Urineweginfecties in verpleeg- en verzorgingshuizen

mod_urineweginfecties_20131015_s1.pdf

FTO-module over urineweginfecties, gebaseerd op de NHG-Standaard Urineweginfecties (2013)

mod_urineweginfecties_20131.ppt

Presentatie behorende bij de FTO-module Urineweginfecties

handb_wmc_09_urineweginfecties_20140703_s.pdf

Handleiding met een verdieping voor het werken met prescriptiegegevens over urineweginfecties